Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

Prin prezenta vă comunicăm faptul că începând cu data de 01.01.2024, dreptul la venit minim garantat (ajutor social) va înceta din oficiu, motivat de faptul că tot cu acestă data vor intra în vigoare Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și H.G.R. nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii.

Astfel, în perioada 01.11.2023 – 31.12.2023, pentru a beneficia în continuare de acest drept, aveți obligația depunerii unei noi cereri la Compartimentul de asistență socială al Comunei Halmagel, însoțită de următoarele documente:

–          Formularul standard de cerere VMI, care conține date privind solicitantul și date privind componența familiei și declaraţie pe propria răspundere, (se obțin de la Compartimentul de asistență socială);

–          Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei;

–          Certificatul de căsătorie;

–          Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei;

–          Certificat de naștere pentru fiecare copil;

–          Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;

–          Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani;

–          Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);

–          Alte documente specifice situației beneficiarului.

De aici se poate descarca :

-cererea pentru acordarea VENITULUI MINIM DE INCLIZIUNE

CERERE

-angajamentul de plata

ANEXA 8 ANGAJAMENT DE PLATĂ[1]

-declaratie privind venitul rezultat din gospodarirea impreuna

ANEXA 3 declarație gosodărire impreună[1]

-lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune

ANEXA 4 LISTA BUNURI CE CONDUC LA EXCLUDERE[1]

-declaratia pe propria raspundere privind modificarile intervenite in componenta familei si/sau veniturilor acesteia

ANEXA 5 declarație modificări[1]

HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 16 septembrie 2022

LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016

Sari la conținut