ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT