Primăria comunei Hălmăgel

Organigrama primariei comunei Halmagel

Primar – Banci Mihaela

Viceprimar- Groza Marcel

Secretar – Popoviciu Rodica

Compartimentul financiar-contabil- Negrea Alina

Compartiment taxe si impozite – Sima Ionela

Compartiment agricol – Tonta Victoria

Compartiment asistentă socială- Brădean Alin

Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului –Mateș Constantin

Compartiment cultură –  Golea Tatiana

Compartiment situatii de urgenta – Tat Adrian

Compartiment gospodarire autofinantate –Sirba Mircea, Vasii Tiberiu, Baciu Dorel, Tonta Ovidiu

Compartiment administrativ si alte activitati – Ilisia Alexandru

Skip to content