Mihaela Banci

Data naşterii: 12.01.1968

Adresa:  Hălmăgel nr. 11 Arad, Romania
Mobil: 0744533319 E-mail: mihaelabanci@yahoo.com

Sumar

 

Curriculum Vitae

 

Nume, prenume :                    Banci Mihaela

Adresă:                                   Loc. Hălmăgel nr.11 , județ Arad , România

Telefon:                                 +40 / 0744533319      

Email:                                     mihaelabanci@yahoo.com

Naționalitate:                          română

Data nașterii :                         12.01.1968

 

Experiență profesională

 

Perioada:                                01.09.1993 - 03.03.2003

Activități și responsabilități    Educație și îndrumare

principale :                              Profesor

Numele și adresa                   

angajatorului :                        Grup Școlar  "Moga Voievod" Hălmagiu

Tipul activității sau

sectorul de activitate :                        Învățământ

 

Perioada:                                03.03.2003 - 2012

Activități și responsabilități    Educație și îndrumare

principale :                              Director / Profesor

Numele și adresa                   

angajatorului :                        Școala Generală Hălmăgel

Tipul activității sau

sectorul de activitate :                        Învățământ

 

Perioada:                                01.09.2009 - 2012

Activități și responsabilități    Activitate didactică, membru în Consiliul Consultativ al

principale :                              profesorilor de educație fizică și sport ,responsabil Cerc Pedagogic zona Gurahonț

Numele și adresa                   

angajatorului :                         Grup Școlar  "Moga Voievod" Hălmagiu + Școala Generală Hălmăgel

Tipul activității sau

sectorul de activitate :                        Învățământ

 

                       

                        Educație și formare

 

Perioada:                                03-06 martie 2011

Calificarea, diploma

obținută:                                 Facilitator

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Facilitator pentru prevenirea abandonului școlar

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            Asociația Tineripentru Viitor, București, România

 

Nivelul în clasificarea

națională sau internațională: Curs de formare

 

Perioada:                                2010

Calificarea / diploma

obținută:                                 Certificat de absolvire

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          'Formarea de consilieri și asistenți suport pentru implementarea

                                               strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar "

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            DPPD și Academia de Studii Economice din București

Nivelul în clasificarea

națională sau internațională: Formare profesională

 

Perioada:                                2010

Calificarea / diploma

obținută:                                 Certificat grad didactic I

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Educație fizică și sport , grad didactic

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            Universitatea din Oradea

 

Perioada:                                2009

Calificarea / diploma

obținută:                                 Certificat de absolvire

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Mentor

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            MECI, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și

                                               "Zece Plus " Onești, Bacău

Nivelul în clasificarea

națională sau internațională: Formare

 

Perioada:                                2009

Calificarea / diploma

obținută:                                 Manager școlar - Adeverință

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Formarea Managerului Școlar

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            ISJ Arad - CDD Arad

Nivelul în clasificarea

națională sau internațională: Formare

 

Perioada:                                2008

Calificarea / diploma

obținută:                                 Certificat de competențe profesionale

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Manager Școlar

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad DPPD

Nivelul în clasificarea

națională sau internațională: Perfecționare

 

Perioada:                                2007

Calificarea / diploma

obținută:                                 Certificat de participare

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Consiliere și orientare

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            ISJ Arad - CCD Arad

Nivelul în clasificarea

națională sau internațională: Formare

 

Perioada:                                2007

Calificarea / diploma

obținută:                                 Adeverință

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Cursuri de formare profesională AeL

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            SIVECO ROMÂNIA SA

Nivelul în clasificarea

națională sau internațională: Perfecționare

 

Perioada:                                2006

Calificarea / diploma

obținută:                                 Atestat de formare continuă a personalului didactic

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Program de dezvoltare profesională pe baza

                                               activității propri desfășurată în școală

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            MEC - Unitatea de Management a Proiectului

                                               pentru Învățământul Rural

Nivelul în clasificarea

națională sau internațională: Formare

 

Perioada:                                2006

Calificarea / diploma

obținută:                                 Adeverință de grad

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Educație fizică și sport

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            Universitatea din Oradea

Nivelul în clasificarea

națională sau internațională: Gradul II

 

Perioada:                                2005

Calificarea / diploma

obținută:                                 Diplomă de absolvire - Master

Disciplinele principale

studiate / competențe

profesionale dobândite          Management educațional

Numele și tipul instituției

de învățământ / furnizorului

de formare :                            Universitatea din Oradea

 

                                               Limbi străine cunoscute

                        autoevaluare

                                               Nivelul Cadrului European Comun de

                                               Referință Pentru Limbi Străine

 

                                              

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba italiană

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Limba franceză

C2

C2

C2

C2

C2

C2

 

Competențe și abilități

sociale :                                  Comunicare , colaborare, consiliere, negociere, aptitudini

                                               pentru munca în echipă- în context profesional, în familie

Aptitudini și competențe privind negocierea , aplicate în munca la nivelul școlii.

Competențe și aptitudini

organizatorice:                        Organizarea unor activități extracurriculare și competiții

                                               sportive ca responsabil al Cercului Pedagogic.

Competențe și aptitudini

tehnice:                                   Utilizarea echipamentelor necesare pentru o prezentare :

                                               videoproiector, DVD player, aparat foto digital, cameră video

Competențe și aptitudini

de utilizare a calculatorului:  Microsoft Word, Excel, Power Point, Publisher,Asistență

                                               Educațională (AEL) , utilizarea internetului