Economia

 

POTENŢIAL ECONOMIC

 

Dezvoltarea activitatilor economice sa bazat din cele mai vechi timpuri pe valorificarea potentialului natural al zonei , respectiv pe cresterea animalelor ,exploatarea si prelucrarea lemnului si a resurselor minerale.

Aceste activitati nu au asigurat insa nici venituri comparabile cu cele din alte zone si nici posibilitatea de ocupare in intregime a fondului de timp al populatiei active ,ceea  ce in conditile unor investitii foarte reduse in domeniul economic si de infrastructura si al conditilor mai dificile de viata specific zonelor montanea condus la depopularea treptata a localitatii . Pe teritoriul comunei Halmagel si in satele apartinatoare nu exista unitati econmice si de productie .Cererea si oferta pe piata fortei de munca sunt variabile ducand la slaba dezvoltare din punct de vedere industrial al localitati si a zonei in ansamblu provocand un amplu fenomen migrational al populatiei active spre zone mai industrializate precum si navetism.In vederea stoparii acestui fenomen , se doreste incurajarea aparitiei de intreprinderi mici si mijloci in scopul creari de noi locuri de munca si ocuparii fortei de munca locale.

Pe teritoriul comunei nu exista unitati agricole si zootehnice.

Pasunile naturale au o frecventa mai mare in partea centrala si estica a judetului Arad unde si gradul de fragmentare a reliefului este mult mai ridicat.

Asfel pasunile naturale detin peste 55% din suprafata agricola a comunei Halmagel

Ponderea padurilor este de 65,67 % din totalul supafetei comunei.

 

 

Categoria de folosinta

Suprafata totala  in ha

Procent din suprafata totala %

Arabil

939

12.22

Pasuni

1199

15.60

Fanete

379

4.93

Vii

0

0.00

Livezi

0

0.00

Teren Agricol

2517

32.76

Paduri

5046

65.67

Ape

20

0.26

Drumuri

59

0.76

Constructii

25

0.32

Neproductiv

16

0.20

Teren Neagricol

5166

67.23

TOTAL GENERAL

7683

100.00